Şirket Anayasası

Şirket Anayasası

ŞİRKET ANAYASAMIZ

  1. Sivas Anka PVC Pencere grup olarak şirketimiz bünyesinde alacağımız tüm kararlarımız ve uygulamalarımızda, her şeyden önce, tüm insanlığın ortak değerleri olan, sözüne bağlılık, adalete riayet etmek, hayırseverlik gibi değerler gözetilerek bunlara uygun hareket edilecek, personelimizden de bu esaslara uygun davranılması istenecektir.
  2. İlk hedefimiz; müşterilerimiz, personelimiz, ortaklarımız, tedarikçilerimiz gibi iç ve dış tüm muhataplarımızın öncelikle bize güven duymalarını sağlamak, sonra bu güvene layık olmaya çalışmaktır. Bu çerçevede tüm muhataplarımıza karşı dürüst davranmak ve onları aldatmamak bizim öncelikle görevimizdir. Müşteriye taahhüt edilen iş şirketin zararına dahi olsa yerine getirilecektir. Personellerimizin işindeki başarısının ölçüsü müşterisinin memnun olduğu kadardır.
  3. Bu şirkette çalışan her elemanımız sonuna kadar güvenilir ve dürüsttür. Bütün personellerimiz kendilerine duyulan bu güvene layık olmak için gerekli ciddiyet ve sorumluluk bilincine sahiptirler. Şirkete kasten zarar vermek ve verilen görevi sürekli aksatmak bu sorumluluğa uymayıp kendilerine duyulan güveni kötüye kullanmak demektir.  Bu tür hata yapanlar şirketimizde yer alamazlar. Ancak bu kanaate ulaşmak için kesin delillere ihtiyaç duyulmaktadır.
  4. Personellerimiz kendi kontrolleri altında çalışan personellerimize karşı davranışlarında da öncelikle her insanın bir onuru olduğu bilinci ile muhataplarının onurlarını incitmeden görevlerini yapacaklar uyarı ve görevlendirme esnasında da bu hususa riayet edeceklerdir. İş yerinde çalışan elemanlara mesai saatleri içinde şahsi işlerle ilgili görevlendirmeler ve şahsi meselelerden dolayı kaprisler olmamalıdır.
  5. Denetimsiz güç ve yetkinin her insanı bozacağı bilinci ile şirketimizde sorumluluk taşıyan her bir elemanımız denetime tabii olacak yaptığı iş ve kullandığı yetkiden dolayı hesap vereceğinin bilincinde olacaktır. Bu denetim güvensizlik işareti olmayıp elemanlarımızın ciddi ve verimli çalışmalarında sürekliliği sağlamak için kurumsal bir firmada mutlaka olması gereken bir kuraldır.
  6. İş yerinde tüm çalışanların kendilerini geliştirmeleri için gerekli kurs, eğitim programları düzenlenecektir. Gerek bilgi ve tecrübelerinin artırılması, gerekse tertipli ve düzenli çalışma alışkanlığı ile birlikte sistemli ve grup çalışması alışkanlıklarının gelişmesi için sürekli olarak çalışmalar yapılacaktır.
  7. İmalat ve satışta performansın artırılması için hatalara ceza vermek yerine örnek çalışma gösteren personelin ödüllendirilmesi tercih edilecektir. İmalatta iyileştirme sağlamak için belirli aralıklarla çalışanlarla istişareler yapılacak onların katkıları ve önerileri göz önünde tutularak geliştirme çalışmaları sürdürülecektir. İmalat kalitesini ve satış kapasitesini arıtmak için katkısı bulunan her bir personel ödüllendirilecektir.
  8. Her yapılan iş ve işi yapan kayır altına alınacaktır. Bu suretle sürekliliği sağlanmış bir iş düzeni oluşacak ve bu sistem sürekli kendini denetleyen ve geliştiren bir yapıya kavuşturulacaktır. Bu yapı içeresinde mümkün olduğunca elemanlar gruplar halinde şirket için özel çalışır konuma ( taşeron vb) getirilmeye çalışacaktır. Böylece her personel daha fazla ürettiğinde daha fazla kazanma imkânına kavuşacaktır.
  9. Şirketimizin mali imkânları müsait bir pozisyonda olduğu zaman yeni bir yatırımı düşünmeden önce yürütülen işlerin düzgün işlemesi için, kesinlikle gerekli işletme sermayesi ayrılacak, aksamalar düşünülerek mutlaka yedek sermaye bulundurulacaktır. Şirket elemanlarına sağlanan mali imkânlar şirketin imkânlarının el verdiğince mümkün olan en üst seviyelerde tutulacaktır.
  10. Şirket için gerekli reklam, yatırım ve yedek sermaye dışında mutlaka düzenli bir hayır fonu ayrılacaktır, bu fon şirketin imkânları arttıkça aynı oranda arttırılacaktır. Bu fonun kullanımında özellikle personel, yakınları ve tahsil yapan çocukları tercih edilecektir.