Alüminyum Doğrama Sistemleri

Her iklim koşulunda doğa şartlarına en dayanıklı malzeme ALÜMİNYUM dur.

ALÜMİNYUM, doğadan gelen farklı özellikleri ile doğrama ürünlerinin belli başlı elemanlarıdır. Her iklim koşulunda doğa şartlarına en dayanıklı malzeme ALÜMİNYUM'dur. Alüminyumu her ebatta uygulayabilme imkânı vardır. Bu özellikleri ALÜMİNYUM'u doğrama malzemeleri içinde en uzun ömürlü kılmaktadır.

Son yıllarda dünyaya paralel olarak ülkemizde de gelişen çevre bilinci içinde doğrama imalatında kullanılan kimyasal ürünlerin gerek elde edilmeleri gerekse yok edilmeleri aşamasında oluşturdukları çevre kirlenmesi önem kazanmıştır. ALÜMİNYUM, dünyada temiz maden olarak en çok bulunan boksitten yine temiz bir enerji olan elektroliz yöntemiyle elde edildiğinden ve hurdası da tekrar ALÜMİNYUM elde ediliminde defalarca kullanabildiğinden çevrecilik açısından idealdir.

Başka bir açıdan bakıldığında, kullanılabildiği her yerde estetik açıdan çok güzel olan ahşabın doğrama malzemesi olarak kullanılması azalan dünya varlıklarının ziyan edilmesi bakımından da sakıncalıdır. Bu nedenle de ALÜMİNYUM tercih sebebi olmalıdır. Gün geçtikçe azalan dünya enerji kaynaklarının kullanımında ısıtma ve bunun ekonomik kullanımı büyük önem taşımaktadır.

Sabit pencerelerde cam ve çerçeve kenarlarından kaçan hava ihmal edilemeyecek ölçüdedir. Hareketli kanatlar arasındaki kaçak çok daha fazladır. Ayrıca bu hava kaçakları bina yüksekliğine göre değişir. Çünkü yüksekte rüzgâr basıncı artacağından kaçaklar fazlalaşır. Koşulların çok değişik olması, doğrama sisteminde uygulanacak olan yalıtım tekniğinde birçok detayın dikkate alınmasını gerektirmektedir. Ahşap, plastik ve yalıtımlı ALÜMİNYUM ısı yalıtım değerleri birbirlerinden çok farklı olmamalarına rağmen ALÜMİNYUM ‘un sınırsız profillendirme olanağına sahip olması çok karmaşık yalıtım detaylarını n sağlıklı ve ekonomik uygulanmasına imkân tanımaktadır. Bu özelliği Alüminyumu alternatifleri arasında avantajlı kılmaktadır.

ALÜMİNYUM, kullanıldığı mekânda bulunan her türlü cisim ile uyum sağlayabilecek en fazla seçeneği verebilen bir metaldir. Bunun iki temel sebebi vardır.

* Teknolojik açıdan sonsuz sayıda profil üretimi mümkündür.

* Metalik veya lake görünümü verecek şekilde renklendirme imkânı vardır. Metalik görünüm eloksal tekniği ile ayna parlaklığından kahverengi, siyah, mavi, sarı tonları ve naturel gümüş renginde verebilir. Lake görünüm ise elektrostatik toz boyama tekniği ile 100'ü aşkın renk seçeneğinde verebilir.

Alüminyum Doğrama Sistemleri